Őrzés-védelem

Cégünk fő profilja az élőerős őrzés-védelmi szolgáltatások nyújtása országosan. E tevékenységen belül több szolgáltatási kategóriát különböztethetünk meg. Többek közt a klasszikus objektumőrzést, területőrzést, a porta és recepció szolgálatot, kereskedelmi üzletőrzést vagy akár a rendezvények biztosítását.

ŐrzésAz élőerős őrzés – mint az elnevezésből is adódik – humán alapú szolgáltatás. Keretein belül szakképzett biztonsági őr személyzet látja el az őrszolgálati feladatokat. Mint minden ilyen jellegű szolgáltatás esetében, talán a legfontosabb kérdés a megfelelő személyi állomány kiválasztása, alkalmazása valamint felkészítése az érintett terület sajátosságaihoz igazodva.

Hatékonyság és kármegelőzés

A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy napjainkban is az élőerős őrzés-védelem – akár kombinálva a megfelelő technikai vagyonvédelmi rendszerrel – szavatolja a leghatékonyabb védelmet.

Élőerős őrzésA megbízhatóságnak, felkészültségnek valamint a diszkréciónak különösen fontos szerepe van az ilyen jellegű szolgáltatásoknál. Tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a megbízás tárgyát képező területre megfelelő személyzetet osszunk be.

Munkatársaink kellő tapasztalattal rendelkeznek az adott szakterületen, és a megbízó elvárásainak is megfelelnek. Az őrszemélyzet felkészültségét, megbízhatóságát folyamatosan ellenőrizzük kivonuló ellenőrzéssel és az őrzött terület adottságainak megfelelő járőrellenőrző eszközzel. Ez is garantálja a szolgáltatás magas színvonalát.

Szolgáltatásaink őrzés-védelem keretein belül

 • Objektumőrzés, területőrzés:
  • telephelyek, irodaházak, ipari létesítmények, raktárak, parkolók őrzése
  • építési, fejlesztési területek őrzése
  • mezőgazdasági területek őrzése
  • lakóingatlanok, magánházak őrzése
  • eszközök, gépek, ingó vagyontárgyak őrzése.
 • Portaszolgálat, recepció szolgálat
 • Szállodai őrzés-védelem
 • Kereskedelmi üzletőrzés, áruforgalom ellenőrzés
 • Pénzintézeti fegyveres őrzés
 • Járőrszolgálat, kivonuló szolgálat
 • Rendezvénybiztosítás