Személyvédelem

Személyvédelem alatt a legtöbb esetben a klasszikus testőrtevékenységet értjük. Célja a személyvédelmi szolgáltatást igénybe vevő fél életének, testi épségének védelme illetve zavartalan életvitelének biztosítása. Mindent összevetve személyes biztonságának és vagyonbiztonságának garantálása e szolgáltatás keretei között. E tevékenység speciális ismereteket és tapasztalatokat követel meg. Minden ilyen jellegű megbízásra irányuló felkérés esetén részletes kockázatelemzés készítése szükséges, amely alapját képezi a biztosítási tervnek. Ezt a megbízóval való előzetes konzultáció előzi meg.

A testőri munka esetében a diszkréció és a bizalom a leglényegesebb elemek, ezért kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy megbízónk számára a legmegfelelőbb munkatársat biztosítsuk.

Személyőrzés egyedi konstrukciókkal

A személyőrzési tevékenységbe bevonandó erőforrások minden esetben arányban kell hogy álljanak a valós veszélyeztetettség mértékével. Ennek megfelelően a személyőrzés – amennyiben ez indokolt – történhet folyamatos 24 órás jelleggel, ami a lakóhely biztosítását is magában foglalja, vagy folyhat részidőben is, meghatározott helyszínek, programok vonatkozásában. A testőr(ök) munkája lehet kifejezetten demonstratív vagy leplezett jellegű is. Rugalmas feltételekkel, széleskörű tapasztalatainkkal és egyedi konstrukciókkal állunk leendő ügyfeleink rendelkezésére a személyvédelem minden területén.

A személyvédelmi szolgáltatás legjellemzőbb formái

  • közvetlen, folyamatos személyőrzés és kíséret
  • valamely rendezvényhez, eseményhez, programhoz kapcsolódó részidős személybiztosítás (VIP protection)
  • lakóhely biztosítása személyvédelem keretei között
  • utazás, szállítás személybiztosítása